Avgassbehandling av forbrenningsmotor

Grvnes miljøvern har utviklet et sett med "grvnes" SCR denitreringssystem for behandling av nitrogenoksider i forbrenningsmotorer etter år med møysommelig forskning.Etter spesiell design kan systemet fortsatt realisere høyeffektiv drift under betingelse av ustabil eksostemperatur og gasskvalitet;Viktige deler tåler de vanlige urenhetene i deponigass og sikrer langsiktig stabil drift av systemet.

DCIM/101MEDIA/DJI_0228.JPG